Γεγονός

  • Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11/7/2017

    01/07/2017 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11/7/2017

    Κατόπιν της από 26/6/2017 απόφασης της Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου, που έχει διοριστεί με την υπ'αριθμ. 1032/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Και σύμφωνα με την ως άνω απόφαση και με το άρθρο 19 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.

    Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.


    όλα τα αθλήματα

contact

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για

τις ακαδημίες του

Πανελληνίου είναι 210 88 34 408 - 210 82 39 021.

Ώρες επικοινωνίας από τις

09:00-19:00 εκτός Σαββάτου

και Κυριακής.

Κεντρικά γραφεία:

210 88 46 081 - 210 82 33 720 Fax: 210 82 15 601

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 1891

Πνευματικά Δικαιώματα Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος © 2017. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia