Γεγονός

 • Εξώδικη απάντηση του ΠΓΣ

  19/12/2017 - Εξώδικη απάντηση του ΠΓΣ

  Ακολουθεί η επίσημη απάντηση της διοίκησης του Πανελλήνιου Γ. Σ στον Παπαϊωάννου Χαράλαμπο και στην παρελθούσα διοίκηση του συλλόγου.


  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευελπίδων, αρ. 2, με ΑΦΜ 090107045/ ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

  ΚΑΤΑ

  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Χαραλάμπους του Αθανασίου, κατοίκου Παπάγου

  Αττικής, οδός Αναστάσεως, αρ. 126, με ΑΦΜ 037696240/ΔΟΥ Χολαργού

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

  TOV Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού (ΓΓΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που κατοικοεδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αρ. 37.

  Σε απάντηση της από 28-11-2017 εξώδικης δήλωσής σας και των αλλεπάλληλων επιστολών σας εκθέτουμε τα εξής:

  Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι σας είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείτε την έκδοση δικαστικής απόφασης, που έστω και προσωρινά μας αναθέτει την προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου και επιχειρείτε με κάθε ευκαιρία να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να εξάγετε αυθαίρετα συμπεράσματα.

  Όσα αναφέρετε στην από 28-11-2017 εξώδικη δήλωσή σας είναι ψευδή και συκοφαντικά, προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή μας και επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματός μας Ιδίως από τη στιγμή που υπερβαίνετε τα εσκαμμένα και κοινοποιείτε τις ψευδολογίες σας και σε πολιτειακούς παράγοντες.

  Ειδικότερα, αποδίδετε στην τωρινή διοίκηση παραβίαση δικαστικής απόφασης, κατηγορία απολύτως ψευδής και συκοφαντική. Σε ό,ΤΙ αφορά το πρώτο θέμα, που θίγετε με την εξώδικη δήλωσή σας, είναι προφανές ότι δεν αποτελεί παραβίαση δικαστικής απόφασης, αντίθετα επιχειρείτε να εκμεταλλευθείτε προς όφελός σας το γεγονός της τυχαίας διενέργειας ελέγχου από το ΙΚΑ στο σωματείο μας κατά τη διάρκεια της θητείας της τωρινής διοίκησης και της επιβολής προστίμου σε βάρος του λόγω υποτιθέμενης απασχόλησης εργαζομένων χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα προσωπικού του σωματείου, ώστε να δημιουργήσετε εντυπώσεις σε βάρος της τωρινής διοίκησης.

  Αληθές είναι ότι η διοίκηση που διορίσθηκε με την από 2-10-2017 προσωρινή διαταγή του κ. Προέδρου παρέλαβε μια χαώδη κατάσταση σε ό,τι αφορά την απασχόληση του προσωπικού του σωματείου. Μεγάλο μέρος του προσωπικού απασχολείτο ήδη χωρίς σύμβαση εργασίας, ενώ σε βιβλίο εσωτερικού πρωτοκόλλου, η τήρηση του οποίου δεν προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου, βρέθηκαν αιτήσεις για πρόσληψη προπονητών, πλην όμως προφανώς επρόκειτο για προσχηματική και όχι για ουσιαστική διαδικασία, αφού τα έγγραφα αυτά αφορούσαν σε αρκετές περιπτώσεις πρόσωπα, που ήδη εργάζονταν και παρείχαν υπηρεσίες στο σωματείο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αιτούντες φέρονται να επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Επίσης, εάν επρόκειτο για ουσιαστική διαδικασία, για ποιο λόγο η διοίκησή σας δεν προσέλαβε τους αιτούντες μέχρι την αποχώρησή της παρά μόνο περιορίστηκε στο ρόλο της συλλογής 2

  αιτήσεων χωρίς διενέργεια πρόσληψης; Μήπως το διάστημα του ενός και πλέον μήνα, που μεσολάβησε από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης μέχρι την αποχώρησή σας από τη διοίκηση στις 2-10-2017, δεν ήταν αρκετό, ώστε να υπογράψετε μια σύμβαση εργασίας και να την αναγγείλετε στο ΙΚΑ, όταν η σχετική διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά;

  Αντί όμως να έχετε προβεί κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης θητείας σας σε ουσιαστικές ενέργειες νομιμοποίησης όλου του απασχολούμενου προσωπικού και να κάνετε την αυτοκριτική σας σπεύδετε να εκμεταλλευθείτε έναν τυχαίο έλεγχο και να κατηγορήσετε την τωρινή διοίκηση του σωματείου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υπογραφής συμβάσεων εργασίας με όλο το προσωπικό και αναγγελίας των συμβάσεων στο ΙΚΑ. Επίσης, πριν κατηγορήσετε για το συγκεκριμένο θέμα την τωρινή διοίκηση καλό θα ήταν να είχατε αναρωτηθεί με ποιο νομικό καθεστώς προσέλαβε ή απασχολούσε η απελθούσα προσωρινή διοίκηση κατά τη διάρκεια της θητείας της ορισμένους από τους εν λόγω, για τους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο σε βάρος του σωματείου. Για παράδειγμα ο κ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, ο οποίος στον έλεγχο του ΙΚΑ καταγράφηκε ως προπονητής κολύμβησης, δήλωσε ότι προσελήφθη τον Σεπτέμβριο του έτους 2017, ο κ. Αριστείδης Λοίζος δήλωσε εργαζόμενος στο σωματείο από το έτος 2010. Αλήθεια εσείς με ποΙο νομικό καθεστώς προσλάβατε ή απασχολούσατε τους εν λόγω κατά τη διάρκεια της διοίκησής σας και αποδίδατε ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς;

  Στο σημείο αυτό βέβαια σας ενημερώνουμε ότι η διοίκησή μας αμφισβητεί την επιβολή προστίμου σε βάρος του σωματείου και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία κατάθεσης προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωσή του, αφού οι περισσότεροι εκ των απασχολούμενων ήταν ασφαλισμένοι με εργόσημο από την τωρινή διοίκηση αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ώστε να αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές τους, ενώ η Γεωργία Αγτλαρά, παρείχε εθελοντική εργασία στο σωματείο δυνάμει της από 15-6-2015 σύμβασης παροχής εθελοντικών υπηρεσιών. Αλήθεια εσείς με ποΙο νομικό καθεστώς απασχολούσατε την εν λόγω κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης θητείας σας και καταβάλατε ασφαλιστικές εισφορές για αυτή; Εάν ο έλεγχος είχε διενεργηθεί στο σωματείο τυχαία κάποια ημέρα τΟΙ) Ιουνίου ή του Ιουλίου του τρέχοντος έτους τι θα διαπίστωνε;

  Επίσης, ισχυρίζεστε ότι η απελθούσα διοίκηση στη διάρκεια της οκτάμηνης θητείας της ήταν η μόνη, που απέδωσε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και μάλιστα με μεγαλύτερο, όπως ισχυρίζεστε, αριθμό εργαζομένων. Προφανώς αναφέρεστε στους «εμφανείς» με σύμβαση εργασίας απασχολούμενους και όχι στους «αφανείς» χωρίς σύμβαση εργασίας ή με σύμβαση παροχής εθελοντικών υπηρεσιών απασχολούμενους, τους οποίους συστηματικά απασχολούσε η διοίκησή σας. Σας υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι ήδη κατά την ανάληψη Των καθηκόντων μας εκκρεμούσε διαδικασία σε βάρος του σωματείου στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία επιλήφθηκε κατόπιν καταγγελίας του κ. Χρήστου Μποφίλιου, o οποίος απασχολείτο καθ' όλη τη διάρκειά της θητείας σας χωρίς σύμβαση εργασίας και απολύθηκε αιφνιδιαστικά. Αλήθεια τις ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω τις αποδίδατε;

  Σε όντι αφορά το δεύτερο θέμα της εξώδικης δήλωσής σας η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ήδη ενημερωθεί για την αλλαγή του διοικητικού συμβούλιου του σωματείου από 2-10-2017 και έχει ήδη σταλεί επιστολή αλλαγής εκπροσώπησης. Επομένως, ουδείς λόγος ανησυχίας συντρέχει εκ μέρους σας, ενώ καμία παραβίαση δικαστικής απόφασης δεν έχει λάβει χώρα εν προκειμένω.

  Σε ό,τι αφορά το τρίτο θέμα της εξώδικης δήλωσής σας, ήτοι της αντικατάστασης εκπροσώπων του Συλλόγου στις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, η τωρινή διοίκηση αντικατέστησε τους εκπροσώπους εκείνους, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να συνεργασθούν με την ίδια και να εκφράσουν τις απόψεις του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Αυτό δεν συνιστά παραβίαση δικαστικής απόφασης, διότι δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει το σωματείο με εκπροσώπους της προγενέστερης διοίκησης, οι

  4

  οποίοι δεν εκφράζουν ούτε εκφράζονται από την τωρινή. Πως είναι δυνατόν να λειτουργήσει η εκπροσώπηση ενός σωματείου στις αθλητικές ενώσεις και στις Ομοσπονδίες, όταν οι εκπρόσωποί του δεν εναρμονίζονται με τις θέσεις του σωματείου, όπως αυτές εκφράζονται από το Διοικητικό Συμβούλιό του, αλλά επιμένουν στην υιοθέτηση προσωπικών απόψεων ή απόψεων προγενέστερων διοικήσεων; Πέραν αυτού, η απελθούσα διοίκηση που είχε τις ίδιες ακριβώς εξουσίες με τη δική μας σύμφωνα με την από 24-7-2017 προσωρινή διαταγή γιατί προχώρησε σε αλλαγή εκπροσώπου του σωματείου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΣΧΑ τοποθετώντας μάλιστα ως εκπρόσωπο εσάς προσωπικά ως τότε Πρόεδρο του σωματείου με επιστολή που απεστάλη τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους;

  Σε ό,τι αφορά το τέταρτο θέμα της εξώδικης δήλωσής σας, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Πλακαντωνάκης δεν διαχειρίζεται χρήματα του σωματείου ούτε απασχολείται στο σωματείο με σύμβαση ή σχέση εργασίας και όσα αναφέρετε αποσκοπούν στην καλλιέργεια εντυπώσεων και μόνο. Η διαχείριση πραγματοποιείται από τα προς τούτο εντεταλμένα όργανα του Δ.Σ. Πέραν του γεγονότος ότι οι δηλώσεις οποιουδήποτε δεν δεσμεύουν το σωματείο, αλήθεια εσείς για ποιο λόγο τον απασχολούσατε στο σωματείο για χρονικό διάστημα έξι περίπου μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της αρχικής διοίκησής σας και για ποιο λόγο τον εξαναγκάσατε σε παραίτηση; Είναι προφανές ότι ούτε εν προκειμένω συντρέχει καμία παραβίαση δικαστικής απόφασης παρά μόνο επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια για λόγους σκοπιμότητας.

  Σε ό,ΤΙ αφορά το πέμπτο θέμα της εξώδικης δήλωσής σας, είναι παντελώς ψευδές ότι ο κ. Αναγνώστου επελέγη προς παροχή ιατρικών υπηρεσιών από το σωματείο. Το σωματείο έχει συνάψει σύμβαση με το City C011ege και το εν λόγω κολλέγιο απασχολεί τον ιατρό 2 πρωϊνά την εβδομάδα. Όλα όσα αναφέρετε αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.

   

  Σε ό,ΤΙ αφορά το έκτο θέμα της εξώδικης δήλωσής σας υπενθυμίζουμε προς απάντησή σας την από 19-5-2017 και με αρ. πρωτ. 125/Εσ./19-5-2017 αίτηση του κ. Αλεξίου Αλεξόπουλου περί χορήγησης αντιγράφων όλων Των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου από 25-1-2017, στα οποία μάλιστα συμμετείχε ως μέλος και την από 23-5-2017 και με αρ πρωτ. 129/Εσ./ 25-5-2017 απάντηση του τότε Γενικού Γραμματέα κ. Ποφάντη, σύμφωνα με την οποία αντίγραφα ή αποσπάσματα εκδίδονται μόνο εφόσον προσδιορισθεί η χρήση τους και αποκλειστικά για αυτή. Αλήθεια εσείς στην από 4-11-2017 και με αρ.

  πρωτ. 2181/ 5α/6-11-2017 αίτησή σας προσδιορίζετε τη χρήση των αιτούμενων αντιγράφων, ώστε να αξιολογηθεί περαιτέρω το αίτημά σας;

  Επειδή όμως βλέπουμε ότι σας είναι πολύ δύσκολο να συνηθίσετε το νέο ρόλο σας στο σωματείο είναι η σειρά μας να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα προς διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών δικών σας και άλλων μελών της απελθούσας διοίκησης και αναμένουμε την απάντησή σας:

  1. Για ποιο λόγο η απελθούσα προσωρινή διοίκηση ενημέρωσε εσφαλμένα TOV Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της τωρινής διοίκησης για την εκκρεμή δικαστική υπόθεση του κ. Καμζέλα, η οποία σύμφωνα με το έγγραφο που του παρέδωσε η κα. Σκόπα εκδικαζόταν στις 26-10-2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ στις 26-10-2017 δεν υπήρχε υπόθεση κατά του σωματείου μας στο εν λόγω δικαστήριο και η υπόθεση αυτή συζητήθηκε σε άλλη δικάσιμο ερήμην του σωματείου λόγω της εσφαλμένης ενημέρωσης;
  2. Για ποιο λόγο επί των ημερών της απελθούσας προσωρινής διοίκησης αλλοιώθηκε το βιβλίο μελών του σωματείου και ειδικότερα παραδόθηκε με διαγραφές σε όλες τις κενές θέσεις του με αποτέλεσμα την αχρήστευσή του;
  3. Για ποιο λόγο επί των ημερών της απελθούσας προσωρινής διοίκησης εξαφανίσθηκε και δεν παραδόθηκε το βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων για την περίοδο από 9/2016 έως 6/2017 που αφορά περίοδο, κατά την οποία βρισκόσασταν στη διοίκηση του συλλόγου;
  4. Για ποιο λόγο η απελθούσα προσωρινή διοίκηση υπέγραψε συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής με την αθλήτρια κα. Πολυξένη Κίτσου, στο οποίο έχουν αναγνωρισθεί και ρυθμισθεί όχι μόνο επιδικασθείσες αλλά και επίδικες οφειλές και μάλιστα οφειλές που διεκδικούνται από την αθλήτρια με αγωγή, η οποία έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί στις 18-1-2019;
  5. Για ποιο λόγο συντάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε «ψευτοέγγραφο» (το οποίο υποτίθεται ότι αποτελεί απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου της 11ης Ιουλίου 2017 και φέρει μάλιστα και αριθμό πρωτοκόλλου), σύμφωνα με το οποίο φέρεται να αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2017 «η έγκριση της συγχώνευσης του ανδρικού τμήματος μπάσκετ μέσω απορρόφησης του αντίστοιχου τμήματος του ΓΣ Λαρισαίων» και το οποίο μάλιστα φέρεται ως εξερχόμενο προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ στην πρόσφατη γενική συνέλευση του Ιουλίου του 2017 δεν συζητήθηκε κανένα θέμα συγχώνευσης του σωματείου μας ή οποιουδήποτε τμήματός του με άλλο σωματείο ή τμήμα άλλου σωματείου ούτε ασφαλώς λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση επί κανενός τέτοιου θέματος;
  6. Για ποιο λόγο στο αρχείο του σωματείου μας έχουν βρεθεί έγγραφα που αφορούν άλλο σωματείο (τον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΝΙΞ 2017»), στο οποίο συμμετέχουν ορισμένα πρόσωπα εκ της απελθούσας προσωρινής διοίκησης, ενώ στο γραφείο ΤΟΙ) Προέδρου βρέθηκαν βιβλία του σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΝΙΞ 2017» (ακόμα και βιβλίο πρακτικών του εν λόγω σωματείου υπό την προγενέστερη ονομασία του «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
   1. Για ποιο λόγο στο αρχείο του σωματείου μας βρέθηκαν αιτήσεις προς την
   2. Για ποιο λόγο η απελθούσα προσωρινή διοίκηση έχει υπογράψει με τη
   3. Για ποιο λόγο η απελθούσα προσωρινή διοίκηση έχει υπογράψει απευθείας συμβάσεις με προπονητή και βοηθό προπονητή καλαθοσφαίρισης κατ αυτοί κατ' εντολή της προπονούσαν αθλητές άλλου σωματείου (του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ 2017) στην έδρα τοι) Συλλόγου μας;
   4. Για ποιο λόγο προσλήφθηκε ως προπονητής στο σωματείο μας χωρίς μάλιστα, όπως φαίνεται, να είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας προπονητή, ο κ. Αθανάσιος Μπουλιάκης, o οποίος ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

  4) Για ποιο λόγο επί των ημερών της διοίκησής σας αρχίσατε να τηρείται ένα βιβλίο πρωτοκόλλου εσωτερικό, η τήρηση του οποίου δεν προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου και με ποιο κριτήριο αναγράφηκαν σε αυτό και διακινήθηκαν έγγραφα που αφορούν το σωματείο;

  1928 - ΦΟΙΝΙΞ»;);

  Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής περί συμμετοχής του ανωτέρω διαφορετικού από το δικό μας σωματείου σε οργανώσεις καλαθοσφαίρισης (Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών, Πρωτάθλημα W Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Πρωτάθλημα Εφήβων), ενώ το κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης του ΓΙΓΣ φέρεται να δηλώθηκε ως έδρα του εν λόγω διαφορετικού σωματείου;

  Ιδιότητα του εγγυητή σε συμβάσεις του ανωτέρω διαφορετικού σωματείου (του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ 2017) με αθλητές καλαθοσφαίρισης και για ποιο λόγο το σωματείο μας κατέβαλε άμεσα και απευθείας χρηματικά ποσά σε αυτούς;

  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΦΟΙΝΙΞ 2017» (πρώην «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΙΝΙΞ») σύμφωνα με το βιβλίο πρακτικών του εν λόγω σωματείου, το οποίο ανευρέθη στα γραφεία του σωματείου μας;

  Πέραν των απαντήσεων στα ανωτέρω ερωτήματα, την οποία απαιτούμε άμεσα, σας δηλώνουμε KC[l τα εξής: Το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόθεση μόνιμης και διαρκούς αντιδικίας επί παντός επιστητού παρά μόνο στα ουσιώδη, όπως σας έχουμε δηλώσει, δεν σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι ανεχθούμε τη δημιουργία τετελεσμένων ή παραπλανητικών εντυπώσεων εκ μέρους σας ούτε την εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων ούτε υποδείξεις για τον τρόπο που θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα ασκούμε με απολύτως σύννομο, συνετό και ωφέλιμο για το σωματείο τρόπο. Ούτε ασφαλώς είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε την κατασυκοφάντησή μας ενώπιον οποιουδήποτε, πόσο μάλλον ενώπιον πολιτειακών παραγόντων

  Περαιτέρω, όσα αναφέρετε στην με αρ. πρωτ. 2097/5α/18-10-2017 επιστολή σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ουδέποτε ο Πρόεδρος του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου έδιωξε το δικηγόρο κατά την διαδικασία παράδοσης παραλαβής του σωματείου, διότι δήθεν παραδέχθηκε ψευδή ισχυρισμό του. Αντίθετα, συμφωνήθηκε πολιτικά να είναι παρόντα μόνο μέλη της τωρινής και της απερχόμενης διοίκησης και για αυτό το λόγο και μόνο αποχώρησαν ο δικηγόρος και ο κ. Πλακαντωνάκης, που αρχικά ήταν παρόντες κατόπιν επιθυμίας του σημερινού Προέδρου.

  Επίσης, όσα αναφέρονται στην προσθήκη — αντίκρουσή μας, η οποία έχει κατατεθεί από τρεις πληρεξούσιους δικηγόρους μας, είναι αληθή, έχουν αποκτήσει δημοσιότητα, κατατέθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και απηχούν τις απόψεις της τωρινής διοίκησης ΤΟΙ) σωματείου. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε η τοποθέτηση καμερών στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, ενώ το ορθό είναι ότι τοποθετήθηκαν σε σημείο που ελέγχει την είσοδο της αίθουσας και σε πλείστους άλλους χώρους του σωματείου. Μάλιστα, η διοίκησή σας έχει δεχθεί και καταγγελία από γονέα για την τοποθέτηση των καμερών, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 72/Εσ./3-4-2017 και η οποία διερευνάται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καμία απόπειρα παραπλάνησης του δικαστηρίου εκ μέρους μας δεν έλαβε χώρα ούτε θα μπούμε ασφαλώς στη διαδικασία να αντικρούσουμε ένα προς ένα τα αναφερόμενα στις επιστολές σας, διότι δεν επιθυμούμε να δικάσουμε εκ νέου την υπόθεση μέσω επιστολών και εξωδίκων, όπως μάλλον επιδιώκετε εσείς.. Ούτε ασφαλώς αποδεχόμαστε το περιεχόμενο καμίας από τις επιστολές σας ούτε τις θέσεις σας γενικά.

  Επί όλων των ανωτέρω αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή σας, αν υπάρχει. Με την παρούσα όμως σας ενημερώνουμε ότι δεν θα ξαναμπούμε στη διαδικασία να απαντούμε σε επιστολές και εξώδικες δηλώσεις σας, άκρως παραπλανητικού και ψευδούς περιεχομένου, με τις οποίες επιδιώκετε απλά τη δημιουργία εντυπώσεων και σας καλούμε να μην ερμηνεύετε τη στάση μας κατά το δοκούν. Επίσης, σας καλούμε εάν πράγματι ενδιαφέρεστε για το σωματείο να μην προκαλείτε με καταιγισμό επιστολών και εξωδίκων δηλώσεων, οι οποίες δεν χρησιμεύουν σε τίποτα.

  Επειδή πέραν των ανωτέρω επιφυλασσόμαστε ως προς τα αποτελέσματα του διενεργούμενου ελέγχου όλων των αποφάσεών σας ως απελθούσας προσωρινής διοίκησης του σωματείου.

  Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας

  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

  Να αποκαταστήσετε την αλήθεια για όλα τα ανωτέρω ζητήματα με εξώδικη δήλωσή σας απευθυνόμενη προς το σωματείο και TOV ΓΓΑ

  Να σταματήσετε στο μέλλον να συκοφαντείτε την τωρινή διοίκηση του σωματείου

  Να δώσετε εξηγήσεις για όλα τα ανωτέρω ζητήματα που αφορούν την απελθούσα προσωρινή διοίκηση του σωματείου άλλως

  ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

  Θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια για την αποκατάσταση του κύρους και της φήμης του σωματείου, για την αποκατάσταση Κάθε ζημίας του και για τη δίωξη παντός υπευθύνου για κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψη της απελθούσας προσωρινής διοίκησης του σωματείου και των μελών της.

  Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Χαράλαμπο Παπαιωάννου του Αθανασίου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως, αρ. 126, με ΑΦΜ 037696240/ΔΟΥ Χολαργού προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσής του.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

  όλα τα αθλήματα

contact

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για

τις ακαδημίες του

Πανελληνίου είναι 210 88 34 408 - 210 82 39 021.

Ώρες επικοινωνίας από τις

09:00-19:00 εκτός Σαββάτου

και Κυριακής.

Κεντρικά γραφεία:

210 88 46 081 - 210 82 33 720 Fax: 210 82 15 601

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 1891

Πνευματικά Δικαιώματα Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος © 2017. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia