Η Διοίκηση

Κατόπιν των αρχαιρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που συγκλήθηκε και συνεδρίασε στις 22 Φεβρουαρίου 2018 και σύμφωνα με το περιεχόμενο του Πρακτικού Αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία διεξήγαγε τις παραπάνω αρχαιρεσίες, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης εκλεγομένου μέλους του Δ.Σ. Αλέξιου Αλεξόπουλου, προσκλήθηκαν και συνήλθαν στις 28 Φεβρουαρίου 2018 σε πρώτη συνεδρίαση τα δεκαπέντε (15) εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, μέλη του Δ.Σ. ως εξής:

Αλεξόπουλος Αλέξιος, Λάγαρης Δημήτριος, Μπαρδοπούλου Αναστασία, Σπυροπούλου Σουλτάνα, Γεωργακόπουλος Δημήτριος, Μπελεχρή Νικολέτα, Σφακιανάκης Στυλιανός, Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Χρυσοστόμου Πανίκος , Ταταράκης Ιάκωβος ,Ζερβουδάκης Βασίλειος, Κοίλιας Βασίλειος, Συναδινός Πέτρος, Γιαννακόπουλος Ευγένιος, Νούσιος Βασίλειος.

Κατόπιν της εκλογής με βάση το άρθρο 9 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία: «Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος», αποφασίζει τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αλέξιος Αλεξόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Σφακιανάκης Στυλιανός
Β’ Αντιπρόεδρος: Ταταράκης Ιάκωβος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Λάγαρης
Ταμίας: Πανίκος Χρυσοστόμου
Ειδικός Γραμματέας: Κοίλιας Βασίλειος
Γενικός Αρχηγός: Μπελεχρή Νικολέτα
Γενικός Έφορος: Γεωργακόπουλος Δημήτρης

Μέλη:

Σπυροπούλου Σουλτάνα
Συναδινός Πέτρος
Γιαννακόπουλος Ευγένιος
Ζερβουδάκης Βασίλειος
Παρασκευόπουλος Γεώργιος
Νούσιος Γιώργος
Μπαρδοπούλου Νατάσα

contact

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για

τις ακαδημίες του

Πανελληνίου είναι 210 88 34 408 - 210 82 39 021.

Ώρες επικοινωνίας από τις

09:00-19:00 εκτός Σαββάτου

και Κυριακής.

Κεντρικά γραφεία:

210 88 46 081 - 210 82 33 720 Fax: 210 82 15 601

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 1891

Πνευματικά Δικαιώματα Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος © 2017. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia