ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πώς θα γίνω μέλος

Μέλος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε. Το υποψήφιο μέλος συμπληρώνει την αίτηση μέλους (διαθέσιμη για κατέβασμα) και πρέπει να προταθεί από δύο ενεργά μέλη του Συλλόγου.Η κατάθεση της αίτησης συνοδεύεται από εφάπαξ τέλος εγγραφής 40€. Η ετήσια συνδρομή των μελών του Συλλόγου ανέρχεται στα 60€. Η εγγραφή και οι συνδρομές καταβάλλονται προς το παρόν τοις μετρητοίς στο γραφείο Ακαδημιών του Συλλόγου (είσοδος Κολυμβητηρίου, Μαυρομματαίων 26, Αθήνα).

Η συμπληρωμένη αίτηση μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση panellinios@panelliniosac.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Εάν παρέλθουν δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης, το μέλος γίνεται αυτομάτως δεκτό και χωρίς απόφαση του ΔΣ.