ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες προς ενοικίαση για τη διεξαγωγή κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων από διάφορους φορείς. Αιτήματα παραχώρησης εγκαταστάσεων αποστέλλονται στο panellinios@panelliniosac.gr ή τηλεφωνικά στο 2108846081-εσωτ. 4.