Αγώνες Κλειστού Χώρου στο Ναύπλιο (3/4 Φεβρουαρίου)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας διαμοίρασε την προκήρυξη των Αγώνων Κλειστού Χώρου που θα διεξαχθούν στο Ναύπλιο στις 3 & 4 Φεβρουαρίου 2018.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Α΄& Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ / ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ BAREBOW, LONGBOW, INSTINCTIVE & TRADITIONAL ΤΟΞΟΥ

Αγία Τριάδα Ναυπλίου, Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων και τον Αθλητικό Όμιλο Μέρμπακα, προκηρύσσει αγώνα Κλειστού Χώρου : Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας :

 • 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου

Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών :

 • 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων - Πανκορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου
 • 2Χ15μ. ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου

& Αναπτυξιακού Χαρακτήρα:

 • Ηλικιακές Κατηγορίες: Ανδρών – Γυναικών 
 • Κατηγορίες Τόξων : Barebow , Longbow , Instinctive & Traditional

που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίας Τριάδας του Δήμου Ναυπλιέων, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018.

Γενικές Διατάξεις :

1. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας :

 • Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τόξοτες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ. οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν ισχύουσα Αθλητική Ταυτότητα ή θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018.
 • Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής : Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες : έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 1998 έως 2010 Έφηβοι – Νεάνιδες : έως 17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2001 έως το 2010.

2. Για τον αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών : 

 • Ο αγώνας θα είναι ατομικός σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. 
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τόξοτες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ. οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν ισχύουσα Αθλητική Ταυτότητα ή θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018. 
 • Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής : Παίδες – Κορασίδες : έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2004 έως το 2010 Παμπαίδες - Πανκορασίδες : έως 12 ετών, γεννημένοι από το έτος 2006 έως το 2010 Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄ : έως 10 ετών, γεννημένοι από το έτος 2008 έως το 2010

3. Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα :

 • Ο αγώνας θα είναι ατομικός, αναπτυξιακός με σκοπό την γνωριμία των Ελλήνων τοξοτών με τις νέες κατηγορίες τόξων και αγώνων ταυτόχρονα με την εκπαίδευση των Ελλήνων κριτών σε αυτές.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ. οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν ισχύουσα Αθλητική Ταυτότητα ή θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ, έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018 και είναι ενήλικοι.

4. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος AMS έως την Κυριακή 28/01/2018.

5. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.

6. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί και δεν ακυρώθηκε εμπρόθεσμα η συμμετοχή τους, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1.

7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :

1. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας : 

 • Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι τριπλά κάθετα για την Α΄ αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου.
 • Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι μονά 40Χ40εκ. για τη Β΄ αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου.

Στην περίπτωση που αθλητής/τρια Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να αγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου ( target face ), θα πρέπει να δηλωθεί στην Ε.Ο.Τ. εγγράφως από το σωματείο στο οποίο ανήκει.

2. Για τον αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών :

 • Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών θα είναι μονά 40Χ40εκ. στην ηλικιακή κατηγορία Παίδων – Κορασίδων, 80Χ80εκ. στην ηλικιακή κατηγορία Παμπαίδων – Πανκορασίδων και 122εκ. στην ηλικιακή κατηγορία Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου.

3. Για τον αγώνα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα :

Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και το Book 4 της World Archery . Θα τηρηθεί η εγκύκλιος 2016-9 περί Αθλητικής Περιβολής.

Προσοχή : Απαγορεύονται οι φαρέτρες πλάτης καθώς και κάθε είδους φαρέτρας που δεν συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς αγώνων κλειστού χώρου. 

Προδιαγραφές τόξων αγώνα:

 • Barebow: Όλα τα αντίκυρτα τόξα διαιρούμενα ή μονοκόμματα. Το τόξο επιτρέπεται να έχει μόνο Button (Plunger ) , Arrow rest και αντίβαρα ( Τα αντίβαρα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα κατευθείαν στο riser κάτω από την λαβή) Το τόξο θα πρέπει να περνά από άκρο σε άκρο μέσα από δακτύλιο διαμέτρου 12,2 cm. ( World Archery Rulebook 4 , Παράγραφος 22.3 ) Βέλη: Κάθε είδους βέλη εντός προδιαγραφών World Archery .
 • Longbow: D shape Longbows & American Flatbows (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 22.5) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά εντός προδιαγραφών World Archery.
 • Instinctive: Κάθε είδους αντίκυρτο τόξο (recurve) με παράθυρο όπως τα απλά- εκπαιδευτικά recurve και τα κυνηγετικά recurve χωρίς arrow rest ή με arrow rest που δεν είναι ρυθμιζόμενο, χωρίς περιορισμό στο υλικό κατασκευής (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 22.4). Βέλη: Κάθε είδους βέλη εντός προδιαγραφών World Archery.
 • Traditional: Όλα τα τόξα χωρίς παράθυρο, κάθε μορφής και υλικού κατασκευής (Εκτός από PVC ιδιοκατασκευές) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά εντός προδιαγραφών World Archery.

Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι μονά 80Χ80εκ. για όλες τις κατηγορίες και τόξα .

Η απόσταση των στόχων θα είναι τα 18 μέτρα, θα εκτελεστούν 2 γύροι των 10 βολών, με 3 βέλη ανά βολή (σύνολο 60 βέλη).

4. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στον διοργανωτή σύλλογο πριν την έναρξη του αγώνα και όχι στην Ε.Ο.Τ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 Αγώνας Αναπτυξιακού Χαρακτήρα (Barebow) & Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 Α΄& Β΄ αγωνιστική κατηγορία Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, με δυνατότητα ακύρωσης συμμετοχών μέχρι την Τετάρτη 31/01/2018 και σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετεχόντων, θα διεξαχθεί σε μία ημέρα και συγκεκριμένα την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

O A’ Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Ράπτης

Νέα

Όλα τα νέα

Γεγονότα

 • Κυπελλούχος στους Εφήβους Ολυμπιακού τόξου ο αθλητής μας Άρης Σπατάλας!

  Ο καύσωνας που έπληξε την Ελλάδα το Σαββατοκύριακο, δεν ήταν αρκετός ώστε να εμποδίσει τον Άρη Σπατάλα και τους συναθλητές του από την επίτευξη του στόχου τους. Ο αθλητής του Πανελληνίου κατέκτησε το κύπελλο στους Έφηβους Ολυμπιακού τόξου και απέδειξε για μια ακόμα φορά τις σπουδαίες δυνατότητες που έχει.

  Επόμενος στόχος μια διάκριση στους διεθνείς αγώνες που θα διεξαχθούν στην Κροατία.

  Επιτυχίες είχαμε όμως και στις νεαρές γυναίκες για τον Πανελλήνιο, όπου η Φοίβη Συναδινού κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ολυμπιακό τόξο, και η Κωνσταντίνα Κονιδάρη κέρδισε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στο σύνθετο τόξο.

  Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τους προπονητές και τους αθλητές του συλλόγου μας είχε ως αποτέλεσμα εκτός από τις τρεις επιτυχίες των Σπατάλα, Συναδινού και Κονιδάρη, πλασαρίσματα στην οκτάδα και για άλλους αθλητές μας.

  Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν:
  4η θέση στους Ν. Άνδρες ο Κωνσταντίνος Γρηγοράκης στο Ολυμπιακό τόξο.
  5η θέση στους Εφήβους ο Φίλιππος Αρβανιτίδης στο Ολυμπιακό τόξο.
  4η θέση στους Εφήβους ο Φίλιππος Σπατάλας στο Σύνθετο τόξο.

 • Επιτυχιών συνέχεια για τον Πανελλήνιο Γ.Σ. στον αγώνα Α.Χ. στο ΟΑΚΑ 3-4/6/17

  Tην πρώτη θέση πήρε στους Εφήβους του Ολυμπιακού τόξου ο
  ΑΡΗΣ ΣΠΑΤΑΛΑΣ με τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ να έρχεται δεύτερος.
  ΝΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ του ΑΡΗ ΣΠΑΤΑΛΑ με 652! 

 • Προκήρυξη & πρόγραμμα Αγώνα ΑΧ 2ου Σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος
Όλα τα γεγονότα

contact

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για

τις ακαδημίες του

Πανελληνίου είναι 210 88 34 408 - 210 82 39 021.

Ώρες επικοινωνίας από τις

09:00-19:00 εκτός Σαββάτου

και Κυριακής.

Κεντρικά γραφεία:

210 88 46 081 - 210 82 33 720 Fax: 210 82 15 601

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 1891

Πνευματικά Δικαιώματα Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος © 2017. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia