ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ Μ. ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσεται το ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ του 8ου ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με την  Γενική Προκήρυξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ υπ’αριθμ 248/15.01.2018 και την Κεντρική  Προκήρυξη 251/15.01.2018 και με τους παρακάτω ειδικούς όρους: (συνέχεια)

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Τα Αγωνίσματα  θα διεξαχθούν την Μ. ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΠΡΩΙ και ΑΠΟΓΕΥΜΑ, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο «Αγ. Κοσμά».

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :

ΠΑΙΔΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ:

100m – 200m – 400m – 800m – 1.500m – 3.000m – 110m Εμπ. – 400m Εμπ. – 2.000m Φ. Εμπ., 4 x 100m - 4 x 400m

ΑΛΜΑΤΑ:

ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΡΙΨΕΙΣ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΒΑΔΗΝ: 10.000m

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

ΔΡΟΜΟΙ:

100m – 200m – 400m – 800m – 1.500m – 3.000m – 100m Εμπ. – 400m Εμπ. – 2.000m Φ. Εμπ. – 4 x 100m - 4 x 400m.

ΑΛΜΑΤΑ:

ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΡΙΨΕΙΣ:

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΒΑΔΗΝ: 5.000m

3. ΗΛΙΚΙΕΣ

α)      ΠΑΙΔΕΣ             :           όσοι γεννήθηκαν το έτος 2001 – 2002

β)      ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ      :           όσες γεννήθηκαν το έτος 2001 – 2002

γ)       ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄:          όσοι γεννήθηκαν το έτος 2003 –  2004

δ)       ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄:     όσες γεννήθηκαν το έτος 2003– 2004

4. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ :

¨ Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ –ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018 του 8ου Ομίλου θα συμμετάσχουν τα σωματεία των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και της πρώην ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α. 1) Σε όλα τα πρωταθλήματα (διασυλλογικά, πανελλήνια), στους δρόμους σε ανώμαλο έδαφος, στους περιφερειακούς και τοπικούς επώνυμους αγώνες καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις, δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αθλητού- τριας στίβου που έχει εκδώσει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα δελτία πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών και μετεγγραφών καθώς και της εγκυκλίου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αθλητού ή αθλήτριας στίβου πρέπει να υπάρχει ιατρική θεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του νόμου 2725/99 και στο σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4585/8-10-10.

Αν το σωματείο δεν προσκομίσει τα δελτία, πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος νόμιμα θεωρημένα σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τεχνικός υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει τη συμμετοχή των αθλητών - τριών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2) Αλλοδαποί, ομογενείς υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στα διάφορα πρωταθλήματα(διασυλλογικά ή πανελλήνια), ΜΟΝΟ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών της εγκυκλίου εγγραφών-μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων.

3) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους.

Β) 1) Όπως αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό εγγραφών – μεταγραφών, για τις περιπτώσεις των αθλητών – τριών που παίρνουν μεταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 5. παρ.3 (μετοίκηση λόγω εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό) και παρ. 4 α.β. (μετοίκηση για λόγους επαγγελματικούς) ισχύουν τα παρακάτω:

«Για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία».

2) «Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την επιτροπή μεταγραφών».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα και αγώνες (Πανελλήνια – Διασυλλογικοί), οι βαθμοί που απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών – αθλητριών  που αποκτήθηκαν την τελευταία μεταγραφική περίοδο, με απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., καθ΄ υπέρβαση των αριθμητικών διατάξεων του κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή μετεγγραφών, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και στην ετήσια αξιολόγηση του σωματείου.

Γ) Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών –τριών.

Κάθε αθλητής – τρια ( 2001 – 2002) μπορεί να δηλωθεί και να συμμετάσχει σε δύο (2) αγωνίσματα, ανεξάρτητα το χαρακτήρα που θα έχουν (ομαδικά ή ατομικά).

Ειδικά οι αθλητές – τριες της κατηγορίας ΠΠ – ΠΚ Α΄ (γεν. 2003 –2004), σύμφωνα με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έτους 2018, μπορούν να δηλωθούν και να συμμετάσχουν μόνο σε δύο (2) από τα παρακάτω αγωνίσματα (εκτός από δύο «2» ατομικά αγωνίσματα δρόμων) και συγκεκριμένα:

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Α΄ 2003:

100 – 200 –  400 -  800 – 1.500 – 3.000 – 110 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. - 10.000 ΒΑΔΗΝ – ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ - ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ – 4Χ100 – 4Χ400.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ  Α΄  2004:

100 – 200 – 800 – 1.500 - 3.000 - ΥΨΟΣ - ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – 4 Χ 100.

 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α΄ 2002:

100 – 200 – 400 - 800 – 1.500 –  3.000 - 100 ΕΜΠ. - 400 ΕΜΠ. – 5.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ – ΚΟΝΤΩ – ΜΗΚΟΣ –ΣΦΑΙΡΑ – ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ - ΑΚΟΝΤΙΟ – 4Χ100 – 4Χ400.

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ  Α΄  2003:

100 – 200 – 800 – 1.500 – 3.000 – 5.000 ΒΑΔΗΝ - ΥΨΟΣ - ΚΟΝΤΩ - ΜΗΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΑ - ΔΙΣΚΟΣ – ΣΦΥΡΑ – ΑΚΟΝΤΙΟ – 4 Χ 100.

6.              ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 29.03.2018 και  ώρα 14.00 με e-mail στις διευθύνσεις: segaspeiraia@gmail.com & smatakis@gmail.com χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τις συνημμένες φόρμες (ΚΕΦΑΛΑΙΑ, γράφουμε πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα. Όχι χειρόγραφες και σκαναρισμένες ούτε και σε μορφή pdf).

Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Ο εκπρόσωπος του συλλόγου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει το αντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α) Δεν δηλώνεται κανένας αθλητής – τρια εάν το δελτίο του δεν έχει εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και δεν βρίσκεται στην κατοχή του σωματείου.

Β) Τα δελτία των αθλητών – τριών θα επιδεικνύονται από τους ίδιους – ες αρχικά στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ και στη συνέχεια στον υπεύθυνο κριτή κάθε αγωνίσματος αν χρειαστεί .

Στους αγώνες των διασυλλογικών πρωταθλημάτων δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών –τριών από άλλη κατηγορία έκτος από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην προκήρυξη, ούτε η συμμετοχή εκτός συναγωνισμού σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο.

7.        ΟΡΓΑΝΑ ΡΙΨΕΩΝ – ΥΨΗ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ:

ΒΑΡΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΦΑΙΡΑ

ΔΙΣΚΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ

ΣΦΥΡΑ

ΠΑΙΔΩΝ

5kgr

1.500gr

700gr

5kgr

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

3kgr

1kgr

500gr

3kgr

 

Παρατήρηση: Οι αθλητές - τριες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στους αγώνες και δικά τους όργανα, με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ελεγμένα και σημειωμένα για την έγκρισή τους από την οργανωτική επιτροπή και γενικώς είναι σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς.

ΥΨΗ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΥΨΟΣ    ΕΜΠΟΔΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ1ου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

ΠΑΙΔΩΝ

110m ΕΜΠ       400m ΕΜΠ

2.000m Φ.Ε.

10                     10

 

0.91m             0.84m

0.91m

13.72m                45 m

 

9.14m                 35 m

 

14.02m                    40 m

 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

100m ΕΜΠ         400m ΕΜΠ

2.000m Φ.Ε.

10                     10

 

0,76m               0.76m

0.76m

13m             45m

 

8.50m                   35m

 

10.50m                   40 m

 

 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Θα ισχύσουν όρια επίδοσης κατ΄ αγώνισμα που πρέπει να πετύχουν οι αθλητές – τριες για να βαθμολογηθούν και να πάρουν βαθμούς αξιολόγησης τα σωματεία τους (πίνακας 1).

Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν οι αθλητές- τριες θα υπολογιστούν για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου τους, προστιθέμενοι στους βαθμούς που θα πάρει αυτό και από τους υπόλοιπους διασυλλογικούς αγώνες του 2017.

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες του πρωταθλήματος θα ισχύει χωριστή βαθμολογία όπου θα βαθμολογούνται οι 14 πρώτοι «αθλητές – τριες και ομάδες σκυταλοδρομίας», με την προϋπόθεση ότι θα πετύχουν το όριο βαθμολόγησης.

Εάν οι αθλητές –τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας που θα πετύχουν το όριο είναι ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14), η βαθμολογία στα ατομικά αγωνίσματα θα είναι:

11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1, και στις σκυταλοδρομίες:

22 - 18 – 16- 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2.

Εάν όμως οι αθλητές – τριες ή οι ομάδες που πέτυχαν τα όρια είναι λιγότεροι – ες από δέκα (10), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς βαθμών του πρώτου από το δεύτερο νικητή (2β. στα ατομικά και 4β. στις σκυταλοδρομίες).

Δηλαδή:

ΕΑΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ

ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ

ΣΤΑ    ΑΤΟΜΙΚΑ

ΣΤΙΣ     ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ

14

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1  

22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2

13

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1  

22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2

12

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1  

   22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2

11

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1  

22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2

10

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1  

22-18-16-14-12-10-8-6-4-2

9

10-8-7-6-5-4-3-2-1  

20-16-14-12-10-8-6-4-2

8

9-7-6-5-4-3-2-1  

18-14-12-10-8-6-4-2

7

8-6-5-4-3-2-1  

16-12-10-8-6-4-2

6

7-5-4-3-2-1  

14-10-8-6-4-2

5

6-4-3-2-1  

12-8-6-4-2

4

5-3-2-1  

10-6-4-2

3

4-2-1   

8-4-2

2

3-1   

6-2

1

2

4

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον κάθε αθλητής - τρια ή ομάδα σκυταλοδρομίας που πετυχαίνει το όριο βαθμολόγησης και κατατάσσεται μετά τη 14η θέση, θα παίρνει ΕΝΑ (1) βαθμό στα ατομικά και ΔΥΟ (2) βαθμούς στις σκυταλοδρομίες.

Π.χ. Εάν οι αθλητές-τριες ή οι ομάδες σκυταλοδρομίας πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο αγώνισμα είναι  17, τότε θα βαθμολογηθούν - αξιολογηθούν και οι 17 ως εξής:

11-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1  και  22-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2–2-2-2.

Β) Θα ισχύσει και φέτος το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων για τα παραπάνω διασυλλογικά πρωταθλήματα.

Έτσι οι αθλητές – τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του πίνακα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων (πίνακας 5) θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας, ανάλογα και με τη θέση κατάταξής τους:

11–9–8–7–6–5–4–3–2–1 και 22-18–16-14–12–10–8–6–4–2 στις σκυταλοδρομίες, ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές – τριες ή ομάδες πέτυχαν το όριο στο αγώνισμά τους.

Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές – τριες του αγωνίσματος αυτού που θα πετύχουν το όριο θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Παράδειγμα:

Εάν στο άλμα σε μήκος παίδων είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Σημ.: Υψηλή επίδοση π.χ. 6.35 μ. και όριο βαθμολόγησης π.χ. 5.40 μ.

1ος νικητής                6.75 μ.             βαθμοί            11

2ος νικητής                6.35 μ.             βαθμοί              9

3ος νικητής                5.44 μ.             βαθμοί              2

4ος νικητής                5.40 μ.             βαθμοί              1

5ος νικητής                5.39 μ.             βαθμοί              -

Με βάση τον παραπάνω τρόπο βαθμολογίας θα ανακηρύσσεται νικητής σύλλογος κατά κατηγορία πρωταθλήματος (π.χ. νικητής σύλλογος στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στην κατηγορία παίδων και ξεχωριστά στην κατηγορία κορασίδων)

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:

Έξοδα μετακίνησης στα διασυλλογικά πρωταθλήματα 2018 θα δοθούν με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα, επαρκής χρηματοδότηση του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. από την πολιτεία.

Σε περίπτωση που δοθούν από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έξοδα μετακίνησης, το πλαίσιο κάλυψης θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:

1) Για τα σωματεία που απέχουν μέχρι 60 χιλιόμετρα από το τόπο διεξαγωγής των αγώνων ΔΕΝ θα δίνονται έξοδα μετακίνησης.

2) Για τα υπόλοιπα σωματεία και για τους αθλητές που κατέβαλαν τις θέσεις 1η – 3η και πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων, θα καλύπτεται 100% ΜΟΝΟ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (εισιτήριο λεωφορείου).

3) Επίσης θα καλύπτονται αντίστοιχα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 – 2, τα  έξοδα μετακίνησης 100% (εισιτήριο λεωφορείου) ΕΝΟΣ συνοδού από κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει ένα τουλάχιστον αθλητή – τρια στις

θέσεις κατάταξης 1η – 3η  ενός αγωνίσματος (που φυσικά πέτυχε και τα όρια βαθμολόγησης  – καταβολής εξόδων) και το σωματείο συμμετείχε στους αγώνες με 3 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

(Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ότι και στην Ηπειρωτική Ελλάδα):

Για τους αθλητές – τριες που πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων και κατετάγησαν στις θέσεις 1η – 3η,  κάλυψη 100% των εξόδων  σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) Ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

2) Διατροφή (10 ευρώ το γεύμα) και διαμονή (20 ευρώ η διαμονή), ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητα λόγω των συνθηκών μετακίνησης και του προγράμματος των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

3) Για τους αθλητές – τριες που πέτυχαν τα όρια βαθμολόγησης – καταβολής εξόδων και κατετάγησαν στις θέσεις 4η – 6η,  κάλυψη 50% των εξόδων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 -2.

4) Επίσης θα καλύπτονται αντίστοιχα και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 – 2, τα  έξοδα μετακίνησης 100% (εισιτήριο λεωφορείου) ΕΝΟΣ συνοδού από κάθε σωματείο, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο θα έχει  ένα τουλάχιστον αθλητή – τρια στις θέσεις κατάταξης 1η – 3η  ενός αγωνίσματος (που φυσικά πέτυχε και τα όρια βαθμολόγησης  – καταβολής εξόδων) και το σωματείο συμμετείχε στους αγώνες με 3 τουλάχιστον αθλητές – τριες συνολικά.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται μία φορά για κάθε αθλητή.

9.ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ

Θα λειτουργεί ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1.  Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα έχει καταγράψει σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ (STARTING LISTS).

2.  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ Η΄ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗ – ΤΡΙΑΣ.

3.  Οι αθλητές – τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους 60΄ τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή του αγωνίσματός τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αίθουσα κλήσης   ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

4.  Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των αθλητών – τριων στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ, θα γράφεται το αντίστοιχο ΠΙΝΑΚΙΟ με τα ονόματα ΜΟΝΟ των αθλητών – τριών που πραγματικά θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα και που φυσικά αναφέρονται στην ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του σωματείου τους.

5.  Οι αθλητές – τριες θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο 15΄ - 20΄ πριν από το αγώνισμά τους και θα παρουσιάζουν στον υπεύθυνο κριτή του αγωνίσματός τους το  δελτίο τους.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  Όλα τα αγωνίσματα δρόμων θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές και οι νικητές – νικήτριες θα αναδεικνύονται βάσει χρόνου από όλες τις σειρές.

2.  Τα αγωνίσματα του τριπλούν Παίδων και Κορασίδων θα διεξαχθούν από τις παρακάτω βαλβίδες:

ΠΑΙΔΕΣ: 10.00μ.       ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 8.00μ. & 9.00μ.

3.  Όλα τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν κανονικά εφόσον συμμετέχει έστω και ένας αθλητής – τρια ή μία ομάδα σκυταλοδρομίας.

13.          ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ

·    ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ: 1.55, 1.60, 1.64, 1.68, 1.72, 1.75, 1.78, 1.81, 1.84, 1.87 και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

·    ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:  1.30, 1.34, 1.38, 1.42, 1.46, 1.50, 1.53, 1.56 και στη συνέχεια ανά 2 εκατοστά.

·    ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ:      2.60, 2.80, 3.00, 3.10, και στη συνέχεια ανά 10 εκατοστά (3.70 ) μέχρι τα 4μ.  και μετά ανά 5 εκατοστά.

·    ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 2.20, 2.40, 2.50 στη συνέχεια ανά 10 εκατοστά (2.90 ) μέχρι τα 3.20μ. και στη συνέχεια ανά 5 εκατοστά.

11.  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας και το οποίο θεωρείται από Νομαρχιακό νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς.

Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή του οποίου το δελτίο δεν είναι θεωρημένο ιατρικώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

12.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των διασυλλογικών και πανελληνίων αγώνων αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας με επικεφαλή ένα (1) διοικητικό.

Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διάφορους λόγους (πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή κ.τ.λ. με βάση την ειδική ή τη γενική προκήρυξη), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων από την επιτροπή ελέγχου.

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

1.  Ο αθλητής – τρια τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.

2.  Ο σύλλογός του χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς των αγωνισμάτων που ο αθλητής – τρια έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αν πρόκειται για σκυταλοδρομία χάνει όλους τους βαθμούς του αγωνίσματος.

3.  Ο σύλλογός του τιμωρείται επιπλέον και με αφαίρεση είκοσι (-20) βαθμών από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων του 2018.

Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ή ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ – ΤΡΙΑ, θα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 και επιπλέον θα αφαιρούνται και ΕΚΑΤΟ (100) ακόμα βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων του 2018.

4.  Σε περίπτωση  συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου, κατά τη διάρκεια των αγώνων (μετά από έγγραφη δήλωσή του), το σωματείο αυτό θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επί πλέον θα παραπέμπεται στη δικαστική επιτροπή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

13.    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.              Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να φορούν τη στολή των συλλόγων τους όταν αγωνίζονται.

2.    Τεχνικοί Υπεύθυνοι των αγώνων ορίζεται ο Στέφανος Ματάκης, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Τεχνικός Υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται ο κ. Δημήτρης Χαλβατζάρας, Τεχνικός Σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ και Δ/ντής εγκατάστασης στο ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά.

14.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί στίβου 2018 – 2019.

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ                                            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:           1.         Όρια αγωνισμάτων. 

                                    2.         Δηλώσεις συμμετοχής.

                                    3.         Πρόγραμμα  αγώνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:       

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. – Γραφείο  Ανάπτυξης & Αγώνων

Κ.Ε.Κ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

8ου ΟΜΙΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

και ΠΡΩΗΝ ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Μ. ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 - ΠΡΩΙ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

09.00

10.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΠΑΙΔΩΝ

09.05

  5.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

09.15

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΠΑΙΔΩΝ

09.30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

09.30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

09.30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΠΑΙΔΩΝ

10.00

110μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

ΠΑΙΔΩΝ

10.15

100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

10.30

100μ.

ΠΑΙΔΩΝ

11.00

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

11.10

100μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

11.00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΠΑΙΔΩΝ

11.00

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

             ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

11.00

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΠΑΙΔΩΝ

11.15

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

11.50

1.500μ.

ΠΑΙΔΩΝ

12.10

1.500μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

12.25

400μ.

ΠΑΙΔΩΝ

12.50

400μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

13.10

4 x 100μ.

ΠΑΙΔΩΝ

13.30

4 x 100μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

8ου ΟΜΙΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

και ΠΡΩΗΝ ΤΕ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Μ. ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  - ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

16.30

400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

ΠΑΙΔΩΝ

16.30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ

16.30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

16.45

400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

17.00

800μ.

ΠΑΙΔΩΝ

17.15

800μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

17.30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΠΑΙΔΩΝ

17.35

200μ.

ΠΑΙΔΩΝ

18.00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

18.05

200μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

18.10

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ

18.30

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

18.45

3.000μ.

ΠΑΙΔΩΝ

18.50

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΩΝ

19.05

3.000μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

19.20

2.000μ. Φ.Ε.

ΠΑΙΔΩΝ

19.35

2.000μ. Φ.Ε.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

19.50

4 x 400μ.

ΠΑΙΔΩΝ

20.05

4 x 400μ.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

  

ΟΡΙΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΚΑI   ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΕΞΟΔΩΝ

 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ( K 18 )  2018

 

AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΩΝ

ΤΑΡΤΑΝ                                Α.Α.Η.Χ

ΠΑΙΔΩΝ 

ΤΑΡΤΑΝ             

ΧΡ.  ΧΕΙΡΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΑΡΤΑΝ     

 Α.Α.Η.Χ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

ΤΑΡΤΑΝ                     

 ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ

100 μ.

12΄΄64

12΄΄4

14΄΄64

14΄΄4

200 μ.

26΄΄14

25΄΄9

31΄΄04

30΄΄8

400 μ.

58΄΄94

58΄΄8

1΄09''94

1΄09''8

800 μ.

2'16''14

2΄16΄΄0

2΄48΄΄14

2΄48΄΄0

1.500 μ.

4΄50΄΄14

4΄50΄΄0

6΄03΄΄64

6΄03΄΄5

3.000 μ.

10΄25΄΄14

10΄25΄΄0

13΄12΄΄14

13΄12΄΄0

2.000 μ. Φ.Ε

7΄53΄΄14

7΄53΄΄0

9΄00΄΄14

9΄00΄΄0

100 μ. ΕΜΠ

--

--

19΄΄14

18΄΄9

110 μ. ΕΜΠ

18΄΄74

18΄΄5

--

--

400 μ. ΕΜΠ

65΄΄84

65΄΄7

1΄17΄΄14

1΄17΄΄0

ΥΨΟΣ

1.64 μ.

1.38 μ.

ΚΟΝΤΩ

3.00 μ.

2.50 μ.

ΜΗΚΟΣ

5.40 μ.

4.50 μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

11.55 μ.

9.40 μ.

ΣΦΑΙΡΑ

10.90 μ.

9.40 μ.

ΔΙΣΚΟΣ

31.00 μ.

25.00 μ.

ΑΚΟΝΤΙΟ

34.50 μ.

28.00 μ.

ΣΦΥΡΑ

34.00 μ.

33.00 μ.

10ΑΘΛΟ

3.850 Β.

--

7ΑΘΛΟ

--

2.900 Β.

10.000 μ.  ΒΑΔ

1.00΄00΄΄14

1.00΄00΄΄0

--

--

5.000 μ.  ΒΑΔ

--

--

32΄00΄΄14

32΄00΄΄0

4Χ100 μ.

50΄΄74

50΄΄6

58΄΄94

58΄΄8

4Χ400 μ.

4΄01΄΄74

4΄01΄΄6

4΄46΄΄04

4΄45΄΄9

             

 

ΟΡΙΑ  ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ  ΠΑΙΔΩΝ  - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ( K 18 ) 2018

 

AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΩΝ ΤΑΡΤΑΝ             Α.Α.Η.Χ

ΠΑΙΔΩΝ  ΤΑΡΤΑΝ          ΧΡ.  ΧΕΙΡΟΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΑΡΤΑΝ       Α.Α.Η.Χ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΤΑΡΤΑΝ                        ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ

100 μ.

11''64

11''4

13''04

12''8

200 μ.

23''64

23''4

27''04

26''8

400 μ.

52''84

52''7

1΄02''84

1΄02''7

800 μ.

2'04''14

2'04''0

2'27''14

2'27''0

1.500 μ.

4'22''14

4'22''0

5'12''14

5'12’'0

3.000 μ.

9'42''14

9'42''0

11'40''14

11'40"0

2.000 μ. Φ.Ε

6'52''14

6'52''0

8΄30΄΄14

8΄30΄΄0

100 μ. ΕΜΠ

--

--

16''64

16''4

110 μ. ΕΜΠ

16''84

16''6

--

--

400 μ. ΕΜΠ

60’’64

60’’5

1΄11’’14

1΄11’’0

ΥΨΟΣ

1.75 μ.

1.53 μ. (1.56 όριο  πρόκρισης)

ΚΟΝΤΩ

3.70 μ.

2.90 μ. (3.00 όριο  πρόκρισης)

ΜΗΚΟΣ

6.35 μ.

5.25 μ. (5.30 όριο πρόκρισης)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

13.00 μ.

10.50 μ. (10.60 όριο πρόκρισης)

ΣΦΑΙΡΑ

14.20 μ.

12.00 μ.

ΔΙΣΚΟΣ

42.00 μ.

32.00 μ.

ΑΚΟΝΤΙΟ

48.00 μ.

35.00 μ.

ΣΦΥΡΑ

48.00 μ.

41.00 μ. (42.00 όριο πρόκρισης)

10ΑΘΛΟ

5.050 Β.

--

7ΑΘΛΟ

--

3.600 Β.

10.000 μ.  ΒΑΔ

56'00''14

56'00''0

--

--

5.000 μ.  ΒΑΔ

--

--

31'00''14

31'00''0

4Χ100 μ.

46’’14

46’’0

52’’04

51΄΄9

4Χ400 μ.

3’44’’04

3΄43΄΄9

4’24’’04

4’23’’9

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ18) 

 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΩΝ

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

100 μ.

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02 – 03 - 04

200 μ.

2001 – 02 – 03 – 04

2001 – 02 – 03 - 04

400 μ.

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03

800 μ.

2001 – 02 – 03 – 04

2001 – 02 – 03 - 04

1.500 μ.

2001 – 02 – 03 – 04

2001 – 02 – 03 - 04

3.000 μ.

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02 – 03 - 04

110 μ.  Εμπ.

2001 – 02 – 03

 

100 μ. Εμπ.

 

2001 – 02 – 03

400 μ. Εμπ.

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03

2.000 μ.  Φ.Ε.

2001 – 02

2001 – 02

10.000 μ. Βάδην

2001 – 02 – 03

 

5.000 μ.   Βάδην

 

2001 – 02 – 03 - 04

ΥΨΟΣ

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02 – 03 - 04

ΚΟΝΤΩ

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02 – 03 - 04

ΜΗΚΟΣ

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02 – 03 - 04

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02

ΣΦΑΙΡΑ

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03 - 04

ΔΙΣΚΟΣ

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03 - 04

ΣΦΥΡΑ

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03 - 04

ΑΚΟΝΤΙΟ

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03 - 04

ΔΕΚΑΘΛΟ 

2001 – 02

 

ΕΠΤΑΘΛΟ

 

2001 – 02

4 Χ 100 μ.

2001 – 02 – 03 - 04

2001 – 02 – 03 - 04

4 Χ 400 μ.

2001 – 02 – 03

2001 – 02 – 03

Την Κυριακή 18Μαρτίου, για το Ομαδικό πρωτάθλημα Π.Ο.Α’ Εθνικής συνεχίσαμε τη Νικηφόρα πορεία μας με νίκη επί της ισχυρής ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ με 5,5 – 4,5

 

Με αυτή τη Νίκη, και με ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή 25 / 3 / 2018 στο ΚΟΡΩΠΙ, θα βρεθούμε στη 3η ή 4η θέση που μας εξασφαλίζει πρόκριση στην Α’ Εθνική του Ιουλίου 2018

 

Στις 4 πρώτες σκακιέρες, όπου βρισκότανε πριν από των αγώνα, η ισχύς του αντιπάλου μας, πήραμε 1,5 πόντο, με ισοπαλία του ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην 1η σκακιέρα και με νίκη του ΝΙΚΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ επί του ΤΖΟΥΜΠΑ. Στη 3η και 4η σκακιέρα, είχαμε « ανώδυνες « ήττες για τους ΠΑΠΠΑ και ΜΠΟΒΙΑΤΣΗ.

Η ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΚΚΑ αξιοποίησε την υπεροχή της με νίκη απέναντι στην πάντα επικίνδυνη ΜΑΝΟΛΑΡΑΚΗ. Η ΛΥΔΙΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ, στον πρώτο της αγώνα στον Π.Ο.Α έκανε πολύτιμη ισοπαλία με την ισχυρή ΔΕΛΛΑ. Η ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΟΥ, συνέχισε με μία ακόμα νίκη την ανοδική πορεία της.

Στους νέους, στην 8η, 9η, και 10η σκακιέρα, ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ηττήθηκε μετά από όμορφο παιχνίδι από τον τυπικά πολύ ισχυρότερο ΣΠ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ στο μόλις 2ο παιχνίδι του, ήρθε ισόπαλος και τέλος ο δεκάχρονος ΖΟΡΖ ΣΟΥΚΑΡΙΕ πρόσθεσε άλλη μια νίκη στους αγώνες του.

Στις άλλες δραστηριότητες :

Στον Α’ όμιλο του Κυπέλλου Αττικής Φιλίας ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. τερμάτισε 6ος με 10 βαθμούς σε 7 αγώνες. Συμμετείχαν 38 σωματεία της Αττικής.

Στο Β’ όμιλο του ίδιου κυπέλλου τερματίσαμε επίσης 6οι σε 7 αγώνες και 12 συμμετέχοντα σωματεία Αττικής.

Πολύ καλή εμφάνιση από τη ΛΥΔΙΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ με 6 Νίκες σε 6 αγώνες, στον 1ο όμιλο τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΗΤΣΗ στη 1η σκακιέρα με 4,5 πόντους σε 7 αγώνες, τους ΑΠΌΣΤΟΛΟ ΔΙΑΤΣΙΝΤΟ και ΑΛΈΞΑΝΔΡΟ ΠΙΣΣΙΑ με 5 και 4 Νίκες αντίστοιχα σε 7 αγώνες, ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΚΚΟ κλπ. Στον 2ο όμιλο σημειώνουμε τις καλές εμφανίσεις των ΑΡΗ ΚΟΥΡΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΞΥΔΑΤΟΥ, ΗΛΙΑ ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΥ κλπ

Στους ομαδικούς αγώνες ΧΕΜΩΝΑΚΙ 2018 για αρχάριους σκακιστές, στον όμιλο που έγινε  στο ΑΙΓΑΛΕΩ, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. με τους ΑΡΗ ΚΟΥΡΑΚΗ, ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΤΡΗ και ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, νίκησε το Φ.Ο.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με 3 – 0 και έχασε από το Σ.Ο.ΑΓΑΛΕΩ με     3 – 0

Την Παρασκευή  9 Μαρτίουδιεξήχθηστον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ το 104οRapidμε 34 συμμετοχές με 1ο τονΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΣΤΟΥΡΟ της ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ. 2Ο τον ΚΩΣΤΑ ΚΕΣΟΓΛΟΥ,  3ο τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΝΗ,  1οέφηβο τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ.1ο από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Γ.Σ. τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΙΑΤΣΙΝΤΟ, και 1η Γυναίκα, την ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΑ ΔΟΓΑΝΟΥ του Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Την Παρασκευή  16 Μαρτίου διεξήχθη στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ το 105οRapidμε 27 συμμετοχές με 1ο τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΣΤΟΥΡΟ της ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ. 2Ο τον ΕΛΕΝΕΟ ΝΙΝΗ,  3ο τον ΣΑΒΒΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ,  1οέφηβο την ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ του Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ και ΖΟΡΖ ΣΟΥΚΑΡΙΕ  του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ. 1ο από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Γ.Σ. τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΔΙΑΤΣΙΝΤΟ, και 1η Γυναίκα, την ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΑ ΔΟΓΑΝΟΥ του Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

,

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 8 μμ θα διεξαχθεί το 106ο σκακιστικό τουρνουά Rapid στην αίθουσα του barστο τένις.

Την Κυριακή 11 Μαρτίου, η ομάδα μας θα παίξει τον τελευταίο της αγώνα για τον Π.Ο.Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ στο ΚΟΡΩΠΙ με την τοπική ομάδα.

Καλή μας επιτυχία.

 

Νέα

Όλα τα νέα

Γεγονότα

Όλα τα γεγονότα

contact

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για

τις ακαδημίες του

Πανελληνίου είναι 210 88 34 408 - 210 82 39 021.

Ώρες επικοινωνίας από τις

09:00-19:00 εκτός Σαββάτου

και Κυριακής.

Κεντρικά γραφεία:

210 88 46 081 - 210 82 33 720 Fax: 210 82 15 601

Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 1891

Πνευματικά Δικαιώματα Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος © 2017. Mε επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
κατασκευή ιστοσελίδων | προώθηση ιστοσελίδων: ClickMedia